Raili Heikkilä

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) ja -opettaja, työnohjaaja Raili Heikkilä

Raili toteuttaa Kiidossa työnohjausta, soveltavan taiteen työpajoja, projekteja ja koulutuksia joko yksin tai esim “Sinun tähtesi”-työryhmän kanssa. Työhyvinvointiin liittyviä projekteja tai esimerkiksi työhyvinvointipäiviä hän on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa niin ikään työryhmän kanssa että yksin toimien. Työnohjaukseen liittyvistä tilauksista ja toimeksiannoista Raili vastaa yleensä yksin. Erityisosaamisena hänellä on toiminnalliset ja osallistava työtavat työnohjauksessa ja paljon kokemusta kulttuuri- ja taidealojen sekä projektityöntekijöiden työnohjauksesta.

Kaikki räätälöidysti juuri teidän organisaatiollenne.

Railin tarjoamiin työpajoihin ja palveluihin voit tutusta täältä:

Ota yhteyttä:

raili.i.heikkila(a)gmail.com / 050-382 7668