Raili Heikkilä

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) ja -opettaja, työnohjaaja.

Toteutan Kiidossa työnohjausta, soveltavan taiteen työpajoja, projekteja ja koulutuksia joko yksin tai esim “Sinun tähtesi”-työryhmän kanssa. Työhyvinvointiin liittyviä projekteja tai esimerkiksi työhyvinvointipäiviä olen mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa niin ikään työryhmän kanssa että yksin toimien. Työnohjaukseen liittyvistä tilauksista ja toimeksiannoista vastaan yleensä yksin. Erityisosaamisena toiminnalliset ja osallistava työtavat työnohjauksessa ja paljon kokemusta kulttuuri- ja taidealojen sekä projektityöntekijöiden työnohjauksesta.

Kaikki räätälöidysti juuri teidän organisaatiollenne.

Ota yhteyttä:

raili.i.heikkila(a)gmail.com / 050-382 7668