Raili Heikkilä

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) ja -opettaja, työnohjaaja Raili Heikkilä

Raili toteuttaa Kiidossa työnohjausta, soveltavan taiteen työpajoja ja koulutuksia. Hän toteuttaa räätälöidysti myös työhyvinvointiin liittyviä projekteja tai esimerkiksi työhyvinvointipäiviä.

Erityisosaamisena hänellä on toiminnalliset ja osallistavat työtavat työnohjauksessa ja paljon kokemusta kulttuuri- ja taidealojen sekä projektityöntekijöiden työnohjauksesta. Avainsanoja: Kohtaaminen, kuuntelu, läsnäolo, leikki, osallisuus, tavoitteellisuus ja kulttuurihyvinvointi.

Raili opiskelee kulttuurihyvinvoinnin YAMK-tutkintoa Turun ammattikorkeakoulussa (2020 – 2021).

Kaikki räätälöidysti juuri teidän organisaatiollenne.
Railin tarjoamiin työpajoihin ja palveluihin voit tutusta täältä:

Ota yhteyttä:

raili.i.heikkila(a)gmail.com / 050-382 7668