Kolme toivomusta Akaasta

KOLME TOIVOMUSTA AKAASTA

Mitä?

Kolme toivomusta Akaasta on yhteisötaideprojekti, joka koostui kolmesta esittävän taiteen työpajasta ja kolmesta kulttuuriklubista syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana.

Ensimmäinen Kiito-klubi järjestettiin lauantaina 24.11.2012 Viialassa. KATSO OHJELMA

Toinen Kiito-klubi järjestettiin sunnuntaina 24.3.2013 Kylmäkosken uudessa nuorisotilassa. KATSO OHJELMA

Kolmas Kiito-klubi järjestettiin perjantaina 24.5.2013 Toijalassa, Kulttuuritalo Laaksolassa. KATSO OHJELMA

Kulttuuriosuuskunta Kiito järjesti Akaan jokaisen kolmen taajaman alueella työpajan, jossa pohdittiin osallistujien toivomuksia ja unelmia liittyen yhteiseen asuinpaikkaan. Toivomukset työstettiin ryhmälähtöisiä menetelmiä käyttäen esitykseksi, ja kulloinenkin työpaja huipentui julkiseen presentaatioon kulttuuriklubissa, joka niin ikään järjestettiin kolme kertaa, kerran jokaisessa taajamassa. Työpajavaiheessa otettiin huomioon osallistujien toimijuus viiteryhmässään esimerkiksi nuoriso- tai perhekahvilan asiakkaana, päiväkodin tai vanhusten palvelutalon asukkaana ja kaupungin virkamiehenä. Kulttuuriklubeilla kuitenkin kaikki olivat esiintyviä taiteilijoita.

Kenelle?

Kulttuuriklubi oli tarkoitettu kaikenikäiselle yleisölle, ja kulloisenkin työpajaryhmän lisäksi esiintyjiksi kutsuttiin paikallisia osaajia yli taajamarajojen. ’Esityksen’ käsite ymmärrettiin uutena näkemisen tapana, jolloin vaikkapa yhdistysten työnäytökset voivat olla klubin esityksiä. Kulttuuriosuuskunta Kiidon kulttuuripoliisien avulla myös klubiyleisön toivomukset tulivat kuulluiksi ja nähdyiksi hauskalla tavalla.

Kolmen työpajan ja kolmen kulttuuriklubin tuottamasta materiaalista koostettiin Unelmakuplia-näyttely Kesäkatu 2013 -festivaalille, jonka teemana oli Unelmia ja utopioita. Festivaalityöpajojen tuloksina nähtiin  Viialassa ja Kylmäkoskella asuvien perheiden yhteisperformanssi ja Akaan kaupunginvaltuutettujen naamioteatteriesitys. Kesäkatu on vuonna 2008 perustettu akaalainen esitystaiteen ilmaistapahtuma, jonka tuottaja ja taiteellinen johtaja on Kulttuuriosuuskunta Kiidon jäsen Riku Laakkonen. (Edellisvuosien Kesäkadusta tietoa ja kuvia osoitteessa kesakatu.nettisivu.org)

KUULTO – Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuullon tavoite oli lisätä ihmisten ja kulttuurin kohtaamisia sekä kulttuuripalveluiden saatavuutta. Projektin taustalla oli huoli siitä, että ihmiset ovat todistetusti epätasa-arvoisessa asemassa kulttuurin saavutettavuuden suhteen. Tämän vuoksi projektin toiminta keskittyi erityisesti sellaisiin kuntiin, jotka käyttävät yleisen kulttuuritoiminnan tuottamiseen vähän resursseja.

Kesän 2012 alussa Kuulto käynnisti eri puolilla Suomea 22 toimintakokeilua, jotka etsivät ja testasivat ratkaisuja kulttuuripalveluiden parantamiseksi. Kuulto-avustusta saaneet toimintakokeilut valittiin lähes 200 hakijan joukosta.  Kokeilijoihin kuului niin kuntatoimijoita, yhdistyksiä kuin yrityksiäkin. Kaikille oli yhteistä se, että he tekevät laajasti yhteistyötä ja hakevat sellaisia tuloksia, joista on iloa tulevaisuudessa heille itselleen sekä muille kunnille ja alueille.

Toimintakokeilujen lisäksi Kuulto selvitti kulttuuripalvelujen nykyistä asemaa ja saavutettavuutta kunnissa sekä kartoitti jo käytössä olevia hyviä tekemisen tapoja. Kaksivuotinen projekti toimi Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella, kulttuuripolitiikan yksikössä ja sitä rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisää: www.jyu.fi/kuulto

Juttu hankkeesta Akaan Seutu -lehdessä

Lisätiedot: Kati Andrianov, puh. 040 586 1967, katriina.andrianov (at) kolumbus.fi

KOLME TOIVOMUSTA AKAASTA FACEBOOKISSA

TOIVOMUSKIRJA-BLOGI

KUVIA KOLME TOIVOMUSTA AKAASTA-PROJEKTISTA