Koulutus

KOULUTUS

Kiidon jäsenet ovat teatteri- ja media-alan ammattilaisia, tutkijoita ja opettajia, jotka käyttävät työssään osallistavaa taiteellista toimintaa, kuten koulutusta, fasilitointia ja työpajoja. Kiitolaisilla on monipuolista osaamista ja asiantuntemusta monelta saralta ja jaamme kokemustamme mielellämme kouluttamalla!

Löydät lisätietoa kunkin jäsenen omista osaamisaloista Tutustu meihin -sivulta.


Tällä hetkellä käynnissä:

KEHOLLISUUS, LIIKE JA TANSSI TERAPEUTTISESSA VUOROVAIKUTUKSESSA

Koulutuskokonaisuus keskittyy tanssi- ja liiketerapian soveltamismahdollisuuksiin ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä työhyvinvoinnin ja ammatillisen kasvun edistämisessä.

Koulutus on tilattavissa oppilaitoksiin tai organisaatioihin – joko kokonaisuudessaan tai erillisinä koulutuspäivinä/työpajoina.

Kohderyhmä:

Koulutus on suunnattu työssään tavalla tai toisella kehollisuuden parissa toimiville sosiaali-, terveys- opetus-, kasvatus- ja kulttuurialojen ammattilaisille, jotka kaipaavat uutta näkökulmaa sekä välineitä työnsä kohtaamis- ja vuorovaikutustilanteisiin.

Sisältö:

Tanssi- ja liiketerapian, somatiikan ja liikeilmaisun soveltavia opintoja paneutuen käytännönläheisesti koulutuksen teemaan liittyviin keskeisiin aihealueisiin.

Opintojaksot/työpajat:

– Liike, ele ja eletty kokemus
– Työhyvinvointi, työssä jaksaminen ja ammatillinen kasvu
– Hengitys, läsnäolo, kosketus ja kohtaaminen
– Leikki, luovuus ja heittäytyminen
– Ryhmädynamiikka, ihmissuhteet ja vuorovaikutus
– Sanallistaminen, kieli ja ei-kielellinen vuorovaikutuksessa

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

Liisa Jaakonaho, puh. 044 262 4610, liisa (at) kiito.fi


ANIMOINTI KUULUU KAIKILLE!

Erityisalaani ovat animoinnin eli elollistamisen muodot, jotka eivät perustu nuken, esineen tai kuvan liikutteluun. Tällainen orientaatio tarjoaa uutta tietoa ja käytännön työvälineitä muun muassa niille, jotka jo käyttävät tai olisivat kiinnostuneita käyttämään nukke- tai esineilmaisua omassa työssään esimerkiksi erityisryhmien kanssa.

Animointi kuuluu kaikille! -niminen johdantoluento valottaa elottoman esineen elollistamista kulttuurisena ilmiönä ja samalla tuo sen niidenkin ihmisten ulottuville, jotka eivät – syystä tai toisesta – tähtää klassisen nukketeatterin virtuoosimaiseen nukenkäsittelyyn.

Teoreettinen luento-opetukseni voi sisältää myös alan terminologiaa, animoinnin filosofiaa tai vaikkapa esitysanalyysin perusteita – halutusta painotuksesta riippuen.

Opetan myös käytännön nukke- ja esineteatteria (käsikirjoitus, ohjaus, esityskonsepti, esineen animointi, esityksen visuaalinen ilmaisu). Työpajoissani keskitytään esineen tai nuken elollistamiseen kokemuksellisuuden näkökulmasta. Minulla on opettajan pedagoginen pätevyys ja opetuskokemusta niin lasten kuin aikuistenkin parissa yli 20 vuoden ajalta. Opetuskieleni voi olla myös englanti

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

Kati Andrianov, puh. 040 586 1967, kati (at) kiito.fi

 

NUKKETEATTERITYÖPAJAT

Varhaiskasvattajille, opettajille, kaikille lasten kanssa työskenteleville järjestän 2-5 päivää kestäviä nukketeatterikursseja. Lähtökohtana on luovuuden herättely taiteellisen työskentelyn avulla ja teemoina on mm.

– keskittyminen ja luovaan tilan avautuminen mielikuvaharjoitusten avulla

– aistien herkistäminen

– tekstien analysointi tunteiden kautta

– tunteiden muuttaminen väreiksi ja muodoiksi

– miten eri materiaalit ’puhuvat’

Kurssin työskentelyn pohjana on osallistujien valitsemat tekstit – runot, laulut, pienet tarinat tai sadut, joita työstetään yhdessä näyttämölle.

Osallistujat ovat kokeneet tämänlaatuisen työskentelyn vapauttavana ja jopa terapeuttisena itselleen. Pikku esityksistä on tullut hyvin ilmeikkäitä, niissä on uskallettu käyttää persoonallisia ilmaisumuotoja ja erilaisten tekniikkojen yhdistelmiä.

Jos olet haaveillut joskus tekeväsi oman nukketeatteriesityksen, tässä mainio alkupotku työllesi. Harrastajateattereille tämä on oiva keino päästä nopeasti alkuun uuden esityksen tekemisessä.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

Anna-Liisa Tarvainen, p. 040 524 6425, anna_liisa_tarvainen (at) hotmail.com


SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUKSET HOIVA- JA HOITOALALLE

Viime vuosina taiteen soveltava käyttö hoiva- ja hoitoalalla on lisääntynyt suuresti. Soveltavan teatterin menetelmien avulla voidaan esimerkiksi käsitellä osallistujien elämän tärkeitä asioita ja luoda paremmat edellytykset ihmisten kohtaamiseen. Soveltavan taiteen toimintaan voi osallistua kuka tahansa iästä, taidoista ja kunnosta riippumatta.

Hoito- ja kasvatusalan ammattilaisille tarkoitetuilla koulutuspäivillä  tutustutaan soveltavaan teatteriin ja sen käyttömahdollisuuksiin arjen hoito- ja kasvatustyössä, tehdään yhdessä monipuolisia harjoituksia ja ideoidaan tapoja soveltaa niitä käytännön työssä. Soveltavan teatterin toimintaan osallistuminen on hauskaa ja siitä saa mieleenpainuvan elämyksen.

Vielä pystyy tällä iällä! –koulutus on tarkoitettu muistisairaiden kanssa työskenteleville henkilöille. Teatterin avulla muistisairaiden on mahdollista kokea iloa ja onnistumisen tunteita sekä löytää uusia voimavaroja elämäänsä.

Taide auttaa kasvamaan – koulutuksen tarkoitus on antaa työkaluja lasten ilmaisukyvyn ja luovuuden tukemiseen. Samalla itsetuntemus lisääntyy ja sosiaaliset taidot kehittyvät.

Koulutuksiin osallistuneiden palautteita:

”Kerrankin koulutus, josta on OIKEASTI hyötyä käytännön työssä!”

 ”Sain ideoita työhön ja kehityin henkilökohtaisesti”

 ”Suomalaiseen varhaiskasvatukseen voitaisiin asettaa tämä pakolliseksi 🙂 Opittais kohtaamaan lajitovereita, ehkä aikuisenakin ihan normaalisti, näkemällä, kuulemalla.”

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

Arttu Haapalainen, p. 040 762 6328, arttu (at) kiito.fi


Menneet:

TAMPERE-2: KANSAINVÄLINEN NÄYTTÄMÖANIMAATIOKONFERENSSI

Kansainvälinen näyttämäanimaatiokonferenssi järjestetään Tampereella marraskuussa 2014! Lue lisää!

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

Kati Andrianov, puh. 040 586 1967, kati (at) kiito.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *