Työnohjaus

Mitä työnohjaus on?
Työnohjaus on oman työn äärelle pysähtymistä sekä työhön liittyvien asioiden ja ilmiöiden katsomista eri näkökulmista. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien
kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tutkimista, jäsentämistä ja arviointia. Työnohjaus on työhön liittyvää ehdottoman luottamuksellista, tavoitteellista oppimista
edistävää ja organisaation toimintaa kehittävää toimintaa, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa koulutetun työnohjaajan kanssa.

Miten se toteutuu?
Tapaan jokaisen tilaajan/ ryhmän ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tapaamiselle varataan aikaa noin tunti ja se on maksuton eikä edellytä tilaamista.
Työnohjaus on useamman tapaamiskerran prosessi, jonka tuloksia ja vaikuttavuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin prosessin aikana ja sen päätyttyä.
Työnohjauksen tavoitteet määritellään yhdessä tilaajan kanssa ja ennen prosessin aloittamista sovitaan yhteisesti työskentelytavoista. Aikaa varataan yleensä yksi vuosi ja
tapaamisia on noin viiden viikon välein.

Jokaisen ryhmän ja yksilön kanssa räätälöidään omannäköinen, läsnä oleva ja kuunteleva vuorovaikutussuhde. Työnohjaaja ei anna valmiita vastauksia, vaan ne syntyvät yhdessä
kysymällä oikeita kysymyksiä. Työnohjauksessa käytetään yhdessä sovittuja menetelmiä, kuten ohjattua keskustelua ja pieniä toiminnallisia harjoituksia.

Kysy lisää ja pyydä tarjous!
Kysy Kiidolta myös työnohjauksellisia koulutuksia ja työhyvinvointipaketteja!

Raili Heikkilä
raili.i.heikkil(a)gmail.com