Taidetta yhteisöille

TAIDETTA YHTEISÖILLE

Kiito on aina valmis käyttämään taiteen menetelmiä kaikenlaisten yhteisöjen tai ryhmien kanssa!

Yhteisötaiteessa (engl. community art) lähtökohtana on yhteisön oma tilanne: taidetta tehdään yhteisön ehdoilla, sen jäsenten kanssa ja nimenomaan heitä varten. Taiteen tekijöitä ja yleisöä ei yhteisötaiteessa nähdä erillisinä, vaan he muodostavat yhdessä samanaikaisesti taiteen tekijän ja vastaanottajan. Yhteisöteatterin työympäristönä voi olla esimerkiksi kylä, vankila, työttömien ryhmä tai vanhainkoti.

Yhteisötaiteessa yhdistellään usein eri taiteenmuotoja hyvin moninaisin menetelmin. Osallistujilta ei vaadita mitään erityisosaamista. Kuka tahansa voi osallistua iästä, taidoista ja kunnosta riippumatta.


Tällä hetkellä käynnissä:

ANIMOINTI KUULUU KAIKILLE!

Erityisalaani ovat animoinnin eli elollistamisen muodot, jotka eivät perustu nuken, esineen tai kuvan liikutteluun. Tällainen orientaatio tarjoaa uutta tietoa ja käytännön työvälineitä muun muassa niille, jotka jo käyttävät tai olisivat kiinnostuneita käyttämään nukke- tai esineilmaisua omassa työssään esimerkiksi erityisryhmien kanssa.

Animointi kuuluu kaikille! -niminen johdantoluento valottaa elottoman esineen elollistamista kulttuurisena ilmiönä ja samalla tuo sen niidenkin ihmisten ulottuville, jotka eivät – syystä tai toisesta – tähtää klassisen nukketeatterin virtuoosimaiseen nukenkäsittelyyn.

Teoreettinen luento-opetukseni voi sisältää myös alan terminologiaa, animoinnin filosofiaa tai vaikkapa esitysanalyysin perusteita – halutusta painotuksesta riippuen.

Opetan myös käytännön nukke- ja esineteatteria (käsikirjoitus, ohjaus, esityskonsepti, esineen animointi, esityksen visuaalinen ilmaisu). Työpajoissani keskitytään esineen tai nuken elollistamiseen kokemuksellisuuden näkökulmasta. Minulla on opettajan pedagoginen pätevyys ja opetuskokemusta niin lasten kuin aikuistenkin parissa yli 20 vuoden ajalta. Opetuskieleni voi olla myös englanti

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

Kati Andrianov, puh. 040 586 1967, kati (at) kiito.fi


Päättyneet projektit:

LATOKARTANO STORY

Latokartano Story on tanssin ja teatterin keinoin toteutettu esitys eestiläisten ja kantasuomalaisten kohtaamisesta ja rinnakkainelosta.

Tanssiteatteriteos on toteutettu projektiin osallistuneiden Latokartanon peruskoulun 5.- ja 6.-luokkalaisten nuorten ajatusten pohjalta. Teoksen lähtökohtana oli projektiin osallistuneille nuorille tärkeät aiheet, jotka kytkettiin nuorten valitseman Romeon ja Julian tarinan viitekehykseen. Prosessin aikana on käsitelty mm. ennakkoluuloja, väkivaltaa ja sitoutumisen vaikeutta sekä ystävyyttä, anteeksiantoa ja sovintoa. Kaikkia ihmisiä ei voi rakastaa, heitä voi silti edes yrittää kunnioittaa.

Teoksen ohjauksesta sekä koreografiasta ja käsikirjoituksesta on vastannut Ninni Perko ja apuohjaajana on toiminut nuoriso-ohjaaja Salla Saaristo Helsingin kaupungilta.

Lue lisää!

KOLME TOIVOMUSTA AKAASTA – yhteisötaideprojekti

Kolme toivomusta Akaasta – projekti koostui kolmesta esittävän taiteen työpajasta ja kolmesta kulttuuriklubista syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana.

Kulttuuriosuuskunta Kiito järjesti jokaisessa Akaan kolmessa taajamassa (Viiala, Kylmäkoski, Toijala) työpajan, jossa ryhmälähtöisiä menetelmiä käyttäen esityksellistettiin osallistujien toivomuksia ja unelmia liittyen yhteiseen asuinpaikkaan. Kulloinenkin työpaja huipentui esitykseen kulttuuriklubissa. Kerran jokaisessa taajamassa järjestettävä klubi oli avoin kaikenikäiselle yleisölle, ja työpajaryhmän lisäksi esiintyjiksi kutsuttiin paikallisia osaajia yli taajamarajojen.

Myös yleisön toivomukset tulivat kuulluiksi ja nähdyiksi muun muassa mahdollisuutena kirjoittaa ne toivomuskirjaan, joka luovutettiin Akaan kaupungin päättäjille toimintakokeiluvuoden päätteeksi.

Juttu hankkeesta Akaan Seutu -lehdessä

Lue lisää!

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

Kati Andrianov, puh. 040 586 1967, kati (at) kiito.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *