Työnohjaus

 

Mitä työnohjaus on?
Työnohjaus on oman työn äärelle pysähtymistä sekä työhön liittyvien asioiden ja ilmiöiden katsomista eri näkökulmista. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tutkimista, jäsentämistä ja arviointia. Työnohjaus on työhön liittyvää ehdottoman luottamuksellista, tavoitteellista oppimista edistävää ja organisaation toimintaa kehittävää toimintaa, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa koulutetun työnohjaajan kanssa.

Miten se toteutuu?
Pyrin tapaamaan jokaisen tilaajan/ ryhmän ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tapaamiselle varataan aikaa noin tunti. Tapaaminen ei edellytä tilaamista.

Jokaisen ryhmän ja yksilön kanssa räätälöidään omannäköinen, läsnäoleva ja kuunteleva vuorovaikutussuhde. Työnohjaaja ei anna valmiita vastauksia, vaan ne syntyvät yhdessä kysymällä oikeita kysymyksiä.

Työnohjauksen tavoitteet määritellään yhdessä tilaajan kanssa ja ennen prosessin aloittamista sovitaan yhteisesti työskentelytavoista. Ohjauksessa käytetään yhdessä sovittuja menetelmiä, kuten ohjattua keskustelua sekä toiminnallisia harjoituksia.

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran prosessi, jonka tuloksia ja vaikuttavuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin prosessin aikana ja sen päätyttyä. Aikaa varataan yleensä vähintään yksi vuosi ja tapaamisia on noin viiden viikon välein.

Kysy lisää ja pyydä tarjous! Kysy Kiidolta myös työnohjauksellisia koulutuksia ja työhyvinvointipaketteja!

Raili Heikkilä
raili.i.heikkila(a)gmail.com
050-382 7668

Suomen työnohjaajat ry.n jäsen vuodesta 2004
www.suomentyonohjaajat.fi

Tallenna