Kategoria: Yleinen

NÄYTTÄVÄ ELÄMÄ – esitys vuorovaikutuksesta

Kulttuuriosuuskunta Kiidon taiteellisen tutkimuksen hanke ”Manipuloinnin kieli: työelämä esityksenä” on siirtynyt esityskonseptin testausvaiheeseen maanantaina 13.2.2023. Sosiaalipsykologian alaan kuuluva tieteellinen SITEs-tutkimushanke järjesti kanssamme kokonaisuuden, joka koostui Näyttävä elämä -nimisestä esityksestä ja ongelmallisia vuorovaikutustilanteita pohtivasta työpajasta. Lisätietoa yhteistyökumppanistamme ja Henri Nevalaisen kirjoittama blogiteksti: https://projects.tuni.fi/sites-fi/ajankohtaista/nayttava-elama-esitys-tampereen-yliopistolla/

Me kiitolaiset toivoimme palautetta erityisesti siitä, oliko näyttämölle viemämme materiaali tunnistettavaa, voiko siihen samastua ja herättääkö se keskustelua. Vilkkaan työpajaosuuden perusteella vastaus on kyllä!

Kokonaisuus järjestetään kevään aikana vielä neljä kertaa eri ryhmille, ja konsepti elää muun muassa niin, että osa esityksestä tehdään englanniksi.

Esityskonseptin suunnittelu & toteutus: Kati Andrianov, Heidi Kotila ja Jarkko Suhonen

Lisätiedot: kati(a)kiito.fi, 040-5861967

Kolme toivomusta Akaasta

Kolme toivomusta Akaasta

Kolme toivomusta Akaasta on yhteisötaideprojekti, joka koostuu kolmesta esittävän taiteen työpajasta ja kolmesta kulttuuriklubista syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana. Kiito järjestää jokaisessa Akaan kolmessa taajamassa (Toijala, Viiala, Kylmäkoski) työpajan, jossa ryhmälähtöisiä menetelmiä käyttäen esityksellistetään osallistujien toivomuksia ja unelmia liittyen yhteiseen asuinpaikkaan. Kulloinenkin työpaja huipentuu esitykseen kulttuuriklubissa. Kerran jokaisessa taajamassa järjestettävä klubi on avoin kaikenikäiselle yleisölle, ja työpajaryhmän lisäksi esiintyjiksi kutsutaan paikallisia osaajia yli taajamarajojen. Myös yleisön toivomukset tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi muun muassa mahdollisuutena kirjoittaa ne toivomuskirjaan, joka luovutetaan Akaan kaupungin päättäjille toimintakokeiluvuoden päätteeksi.

Lisätiedot: Kati Andrianov, puh. 040 586 1967, katriina.andrianov (at) kolumbus.fi

Mitä?

Kolme toivomusta Akaasta on yhteisötaideprojekti, joka koostuu kolmesta esittävän taiteen työpajasta ja kolmesta kulttuuriklubista syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana.

Kulttuuriosuuskunta Kiito järjestää Akaan jokaisen kolmen taajaman alueella työpajan, jossa pohditaan osallistujien toivomuksia ja unelmia liittyen yhteiseen asuinpaikkaan. Toivomukset työstetään ryhmälähtöisiä menetelmiä käyttäen esitykseksi, ja kulloinenkin työpaja huipentuu julkiseen presentaatioon kulttuuriklubissa, joka niin ikään järjestetään kolme kertaa, kerran jokaisessa taajamassa. Työpajavaiheessa otetaan huomioon osallistujien toimijuus viiteryhmissään esimerkiksi virkamiehenä, päiväkeskuksen asiakkaana, maahanmuuttajana jne. Kulttuuriklubeilla kuitenkin kaikki ovat esiintyviä taiteilijoita.

Kenelle?

Kulttuuriklubi on tarkoitettu kaikenikäiselle yleisölle, ja kulloisenkin työpajaryhmän lisäksi esiintyjiksi kutsutaan paikallisia osaajia yli taajamarajojen. ’Esityksen’ käsite ymmärretään uutena näkemisen tapana, jolloin vaikkapa yhdistysten työnäytökset voivat olla klubin esityksiä. Kulttuuriosuuskunta Kiidon ohjaajan avulla myös klubiyleisön toivomukset tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi hauskalla tavalla.

Kolmen työpajan ja kolmen kulttuuriklubin tuottamasta materiaalista koostetaan ohjelmistoa Kesäkatu 2013 -festivaalille, jonka teemana tulee olemaan Unelmia ja utopioita.  Kesäkatu on vuonna 2008 perustettu akaalainen esitystaiteen ilmaistapahtuma, jonka tuottaja ja taiteellinen johtaja onKulttuuriosuuskunta Kiidon jäsen Riku Laakkonen. (Edellisvuosien Kesäkadusta tietoa ja kuvia osoitteessa kesakatu.nettisivu.org)

KUULTO – Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuullon tavoite on lisätä ihmisten ja kulttuurin kohtaamisia sekä kulttuuripalveluiden saatavuutta. Projektin taustalla on huoli siitä, että ihmiset ovat todistetusti epätasa-arvoisessa asemassa kulttuurin saavutettavuuden suhteen. Tämän vuoksi projektin toiminta keskittyy erityisesti sellaisiin kuntiin, jotka käyttävät yleisen kulttuuritoiminnan tuottamiseen vähän resursseja.

Kesän 2012 alussa Kuulto on käynnistänyt eri puolilla Suomea 22 toimintakokeilua, jotka etsivät ja testaavat ratkaisuja kulttuuripalveluiden parantamiseksi. Kuulto-avustusta saavat toimintakokeilut valittiin lähes 200 hakijan joukosta.  Kokeilijoihin kuuluu niin kuntatoimijoita, yhdistyksiä kuin yrityksiäkin. Kaikille on yhteistä se, että he tekevät laajasti yhteistyötä, ja hakevat sellaisia tuloksia, joista on iloa tulevaisuudessa heille itselleen sekä muille kunnille ja alueille.

Toimintakokeilujen lisäksi Kuulto selvittää kulttuuripalvelujen nykyistä asemaa ja saavutettavuutta kunnissa sekä kartoittaa jo käytössä olevia hyviä tekemisen tapoja. Kaksivuotinen projekti toimii Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella, kulttuuripolitiikan yksikössä ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisää: www.jyu.fi/kuulto

Muistitaulu – tuettua valokuvausta ja soveltavaa teatteria ikäihmisille

Muistitaulu – tuettua valokuvausta ja soveltavaa teatteria ikäihmisille

Muistitaulu-toiminnassa ikäihmiset laativat itselleen tärkeistä asioista omaa sisäistä elämäänsä kuvaavat muistitaulut. Niihin yhdistetään sekä osallistujien projektissa itse ottamia valokuvia, että heidän vanhoja valokuviaan. Osallistujien kanssa käsitellään valokuvien synnyttämiä muistoja ja tunteita soveltavan teatterin osallistavien menetelmien avulla. Muistitaulu-toiminta toimii ikäihmisen muistin tukena ja säilyttäjänä ja elämää aktivoivana asiana.

Muistitaulu on Kulttuuriosuuskunta Kiidon kehittämä toimintamalli ja palvelutuote, jota on pilotoitu menestyksekkäästi Sopimusvuori Oy:n kanssa osana Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen Voimaa taiteesta -hanketta. Sopimusvuoren Pekkala- ja Annala-kotien muistisairaat asukkaat osallistuivat yli puolen vuoden ajan viikoittaiseen soveltavan taiteen toimintaan ja laativat itselleen tärkeistä asioista omaa sisäistä elämäänsä kuvaavat muistitaulut.

Muistitauluihin yhdistettiin sekä osallistujien projektissa itse ottamia valokuvia, että heidän vanhoja valokuviaan. Näin syntyi muistisairaan sisäistä elämää kuvaava kollaasimainen muistitaulu, jota voidaan projektin päätyttyä käyttää apuna osallistujan, omaisen ja henkilökunnan kohtaamisissa. Koko projektin ajan osallistujien kanssa käsiteltiin valokuvien synnyttämiä muistoja ja tunteita soveltavan teatterin osallistavien menetelmien avulla.

Toimintamallia voi soveltaa myös muille kohderyhmille kuin muistisairaille, esimerkiksi ikäihmisille palveluja tarjoavissa organisaatioissa kuten palvelupäiväkeskuksissa sekä muissa virkistystä ja toimintaa ikäihmisille tarjoavissa paikoissa. Tällöin Muistitaulu-toiminta toimii ikäihmisen muistin tukena ja säilyttäjänä sekä yleisemminkin elämää aktivoivana tekijänä.

Muistitaulu-toiminnan laajuus ja muoto räätälöidään yhdessä tilaajan kanssa vastaamaan osapuolten toiveita ja tarpeita.

Lisätiedot: Riku Laakkonen, 
p. +358 40 529 1204,  riku.laakkonen (at) kolumbus.fi

Lue lisää Voimaa taiteesta -hankkeessa toteutetusta Muistitaulu-toiminnasta