Muistitaulu – tuettua valokuvausta ja soveltavaa teatteria ikäihmisille

Muistitaulu-toiminnassa ikäihmiset laativat itselleen tärkeistä asioista omaa sisäistä elämäänsä kuvaavat muistitaulut. Niihin yhdistetään sekä osallistujien projektissa itse ottamia valokuvia, että heidän vanhoja valokuviaan. Osallistujien kanssa käsitellään valokuvien synnyttämiä muistoja ja tunteita soveltavan teatterin osallistavien menetelmien avulla. Muistitaulu-toiminta toimii ikäihmisen muistin tukena ja säilyttäjänä ja elämää aktivoivana asiana.

Muistitaulu on Kulttuuriosuuskunta Kiidon kehittämä toimintamalli ja palvelutuote, jota on pilotoitu menestyksekkäästi Sopimusvuori Oy:n kanssa osana Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen Voimaa taiteesta -hanketta. Sopimusvuoren Pekkala- ja Annala-kotien muistisairaat asukkaat osallistuivat yli puolen vuoden ajan viikoittaiseen soveltavan taiteen toimintaan ja laativat itselleen tärkeistä asioista omaa sisäistä elämäänsä kuvaavat muistitaulut.

Muistitauluihin yhdistettiin sekä osallistujien projektissa itse ottamia valokuvia, että heidän vanhoja valokuviaan. Näin syntyi muistisairaan sisäistä elämää kuvaava kollaasimainen muistitaulu, jota voidaan projektin päätyttyä käyttää apuna osallistujan, omaisen ja henkilökunnan kohtaamisissa. Koko projektin ajan osallistujien kanssa käsiteltiin valokuvien synnyttämiä muistoja ja tunteita soveltavan teatterin osallistavien menetelmien avulla.

Toimintamallia voi soveltaa myös muille kohderyhmille kuin muistisairaille, esimerkiksi ikäihmisille palveluja tarjoavissa organisaatioissa kuten palvelupäiväkeskuksissa sekä muissa virkistystä ja toimintaa ikäihmisille tarjoavissa paikoissa. Tällöin Muistitaulu-toiminta toimii ikäihmisen muistin tukena ja säilyttäjänä sekä yleisemminkin elämää aktivoivana tekijänä.

Muistitaulu-toiminnan laajuus ja muoto räätälöidään yhdessä tilaajan kanssa vastaamaan osapuolten toiveita ja tarpeita.

Lisätiedot: Riku Laakkonen, 
p. +358 40 529 1204,  riku.laakkonen (at) kolumbus.fi

Lue lisää Voimaa taiteesta -hankkeessa toteutetusta Muistitaulu-toiminnasta