Muistitaulu

MUISTITAULU – tuettua valokuvausta ja soveltavaa teatteria

Muistitaulu on Kulttuuriosuuskunta Kiidon kehittämä toimintamalli, jota on pilotoitu menestyksekkäästi Sopimusvuori Oy:n kanssa osana Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen Voimaa taiteesta -hanketta. Sopimusvuoren Pekkala- ja Annala-kotien muistisairaat asukkaat osallistuivat yli puolen vuoden ajan viikoittaiseen soveltavan taiteen toimintaan ja laativat itselleen tärkeistä asioista omaa sisäistä elämäänsä kuvaavat muistitaulut.

Muistitauluihin yhdistettiin sekä osallistujien projektissa itse ottamia valokuvia, että heidän vanhoja valokuviaan. Näin syntyi muistisairaan sisäistä elämää kuvaava kollaasimainen muistitaulu, jota voidaan projektin päätyttyä käyttää apuna osallistujan, omaisen ja henkilökunnan kohtaamisissa. Koko projektin ajan osallistujien kanssa käsiteltiin valokuvien synnyttämiä muistoja ja tunteita soveltavan teatterin osallistavien menetelmien avulla.

Toimintamallia voi soveltaa myös muille kohderyhmille kuin muistisairaille, esimerkiksi ikäihmisille palveluja tarjoavissa organisaatioissa kuten palvelupäiväkeskuksissa sekä muissa virkistystä ja toimintaa ikäihmisille tarjoavissa paikoissa. Tällöin Muistitaulu-toiminta toimii ikäihmisen muistin tukena ja säilyttäjänä sekä yleisemminkin elämää aktivoivana tekijänä.

Muistitaulu-toiminnan laajuus ja muoto räätälöidään yhdessä tilaajan kanssa vastaamaan osapuolten toiveita ja tarpeita.

Tällä hetkellä Kiito jatkaa Muistitaulu-toimintaa yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan Senioripalveluiden kanssa. Keinupuiston ja Pappilanpuiston palvelukeskusten asiakkaille järjestetään 10 tapaamiskertaa aikavälillä elokuu 2013-lokakuu 2013. Lokakuussa palvelukeskuksissa järjestetään toiminnan loppuhuipennuksena valokuvanäyttelyt. Toiminta on lähtenyt hienosti käyntiin ja osallistujat ovat olleet innolla mukana!

Lisätiedot: Susanna Lyly, p. 044 076 1801, susanna (at) kiito.fi